Състезание „Кой по- знае“

Студентски съвет при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов организира състезание с образователен характер /играе се в отбори от по 3 души/.
Провеждане: 21.03.2018 г.
Записване до 19.03.2018 г. в офиса на Студентски съвет при СА "Д. А. Ценов" гр. Свищов
(Студентски блок 1) с работно време: понеделник - петък /10.00-12.00 ч. и 14.00-16.00 ч./!