Със старта на новата академична година Стопанска академия взе участие в национална научна конференция на тема: „Предприемачеството през погледа на младите хора – възможности и мечти“

На 18.09.2023г. в съответствие с утвърдените междуинституционални контакти и стройно определен академичен ред за актуализация и окрупняване мрежата от партньорски връзки между Алма матер  Свищов и образователни центрове от висшия и среден ешелон, Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“, паралелно с официалното откриване на новата академична година взе участие в национална научна конференция на тема: „Предприемачеството през погледа на младите хора – възможности и мечти“.
Тя е вдъхновена от Целите за устойчиво развитие на ООН и е част от календара за отбелязване на 100 години от създаването на Средно училище „Крум Попов“ в гр. Левски и 15 години на организацията „СОНИК СТАРТ“ ООД.
Авторитетният форум получил своя широка обществена подкрепа и резонна академична легитимация в лицето на менторския състав от изтъкнати интелектуалци с трайна следа в отстояване на добрите практики за по-добро икономическо управление и нов стопански ред бе проведен под егидата на министъра на образованието, проф. Галин Цоков и даде шанс на бъдещи кандидат-студенти да развият предприемаческите си умения под отговорното ръководство на Проф. Огнян Герджиков, носител на Орден Стара планина, служебен министър-председател на България в мандат 2017г. и председател на 39-то народно събрание, както и автор на множество монографии и статии в областта на търговското право.

Сред плеядата от солидни академични и обществени лица, поставили своята експертиза и научно-изследователски подход в услуга на приобщаването на новото поколение предприемачи към хоризонта на знаещите и можещи млади хора с готовност за посрещане на предизвикателствата на съвременното общество бяха и Проф. д-р Спартак Керемедчиев - зам.-председател на НС на Институт за икономически изследвания при Българска академия на науките, г-жа Любка Александрова - кмет на община Левски, доц. д-р Офелия Кънева – специалист в областта на публично-частното партньорство, управлението на хуманитарния сектор и защита правата на децата и писателят Димитър Томов.

От името на Ректора на Свищовското висше учебно заведение, Проф. Марияна Божинова поздравителен адрес поднесе д-р Пламен Петров – Организатор образователен маркетинг, който приветства участниците в конференцията, изразявайки убедеността си, че техните усилия в това благородно начинание ще доведат еманацията на изследователската проява в контекста на едно по-авангардно направление, което да оптимизира и докаже рационалния подход при управленските процеси от сферата на европейските и национални политики, регионалната и глобална стабилност, дигитализацията и изграждането на просперираща икономика.