Съобщение за подаване на документи за настаняване в общежитие


Уважаеми студенти,
СА „Д. А. Ценов” - Свищов Ви предлага настаняване в студентски блок № 1  при следните условия:

1. Месечен студентски наем (за 1 студент):
Месечният наем за студент в студентските общежития на СА „Д. А. Ценов” - Свищов е:

  • Редовните студенти заплащат наем от 65 лв.
  • Студентите платено обучение заплащат наем от 95 лв.
  • Студентите желаещи да ползват стаята самостоятелно заплащат наем от    130 лв.
  • Цена за нощувка на студенти редовна и задочна форма на обучение – 10 лв.
  • Цена за нощувка на неучащи лица, пребиваващи в гр.Свищов във връзка с осъществяване дейността на Академията – 12 лв.
  • Субсидията , полагаща се за всеки месец на стая се използва за покриване на битови сметки (ел.енергия и вода).
  • Всеки семестър се заплаща депозит, в размер на 15 лв.  определен със заповед на Ректора,   който  се използва за покриване на евентуални щети по сградния  фонд.

2. Стаи
Стаите в студентски блок № 1 на СА „Д. А. Ценов”- Свищов са напълно реновирани, разполагат с две легла със самостоятелни санитарен възел, отделни електромери, както и всички необходими удобства за пребиваване.
Студентският блок № 1 разполага с перално и сушилно помещение за индивидуално ползване. Поддържа се 24 часов пропускателен режим. Безплатен за студентите паркинг – позициониран непосредствено зад  студентския блок № 1.

3. Столово хранене (обяд и вечеря)
В непосредствена близост до студентското общежитие е разположен стол за хранене на СА „Димитър А. Ценов”- Свищов, функциониращ от понеделник до събота в рамките на учебната година.

4. Други удобства
В непосредствена близост до студентското общежитие са разположени сградите на Академията, тенис зала, магазини, заведения и др.

Необходимите документи за кандидатстване в общежитие може да видите ТУК

Контакти за допълнителна информация:
Офис „ Студентска политика“ телефон: 0631/66 371


ГАЛЕРИЯ: