Съобщение по проект „Студентски практики - фаза 1“


Уважаеми студенти,
академични наставници и представители на обучаващи организации,
Екипът за управление на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002 „Студентски практики – фаза 1“ при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов Ви информира, че прекратява приема на документи за провеждане на студентски практики, поради изчерпване на лимита по индикативен бюджет, считано от 26.01.2018 г.
 
С уважение,
Екип за управление на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002
„Студентски практики – фаза 1“

при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов