Съобщение относно изплащане на стипендии

 

Уважаеми студенти,
На 26.11.2018 год. (понеделник) е извършен превод на стипендии за месец ноември на учебната 2018/2019 год., на следните категории студенти: 

  • редовно обучение, държавна поръчка – втори, трети и четвърти курс;
  • студенти без двама родители;
  • студенти с трайни увреждания;
  • студенти с двама родители с трайни увреждания;
  • студенти с един родител, който е с трайни увреждания;
  • студентки /студенти/ с деца до 6-годишна възраст;
  • студенти, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа.

Стипендиите ще бъдат по заявените индивидуални сметки на студенти на 27.11.2018 год. (вторник)!