Съобщение до преподавателите и изследователите на СА за възможност за включване в програмата за гост професори на Финансовия университет при правителството на Руска федерация.

 

Уважаеми преподаватели и изследователи,
Центърът за международна дейност Ви информира за възможността да се включите в програмата за гост професори на Финансовия университет при правителството на Руска федерация. Целта на програмата е за определен срок да се привлекат експерти от чужбина с висока репутация, които да споделят своя изследователски опит с академичната общност на Финансовия университет.

От гост професорите се очаква да:

  • изнесат лекции и да проведат семинари по теми, съответващи на научните им интереси;
  • реализират изследователски проекти, съвместно с представители на академичната общност на Финансовия университет;
  • участват във форуми за дискутиране научните резултати на академичната общност на Финансовия университет.

Повече информация относно програмата може да получите на следния уеб адрес: http://www.fa.ru/en/International/Pages/Foreign.aspx или на имейл: inter@fa.ru.