СА „Д. А. Ценов“ удължава срока за подаване на документи за кандидатстване в ОКС „бакалавър“ в платена форма на обучение (редовна, задочна и дистанционна)

 
  • Подаване на документи за кандидатстване с оценка от държавен зрелостен изпит или пренесена оценка от друго висше училище:
    07.10. – 25.10.2019 г.
  • Обявяване на резултатите от класирането:
    28.10.2019 г.
  • Записване на класираните студенти:
    28.10. – 31.10.2019 г.

Работно време на Кандидатстудентския център:
Понеделник – Петък         от 08:00 ч. до 17:00 ч.
За запитвания: тел. 0631/66 381, 0882/552 523