СА „Д. А. Ценов“ обявява междинно класиране за попълване на незаети места на 14.08.2019 г.

Кандидатстудентска кампания 2019
ОКС „бакалавър“

СА „Д. А. Ценов“ – Свищов обявява междинно класиране
 за попълване на незаети места на 14.08.2019 г.

 
  • Подаване на документи за кандидатстване с оценка от държавен зрелостен изпит или пренесена оценка от друго висше училище:
    22.07. – 13.08.2019 г.
  • Обявяване на резултатите от класирането:
    14.08.2019 г.
  • Записване на класираните студенти:
    14.08. – 24.08.2019 г.

Към момента ограничен брой незаети места има за държавна поръчка, редовна форма на обучение в специалностите: Финанси, Застраховане и социално дело, Счетоводство и контрол, Стопански и финансов контрол, Маркетинг, Управление на проекти, Бизнес информатика, Международни икономически отношения, Публична администрация и Индустриален бизнес и предприемачество.

За платено обучение може да се кандидатства за всички специалности и форми на обучение.

 
Работно време на Кандидатстудентския център:
Понеделник – Петък         от 08:00 ч. до 17:00 ч.
Събота                                    от 09:00 ч. до 16:00 ч.

За запитвания: тел. 0631/66 381, 0882/552 523