СА „Д. А. Ценов“ обявява междинно класиране за попълване на незаети места на 02.09.2019 г.

 
 • Подаване на документи за кандидатстване с оценка от успешно положен в СА „Д. А. Ценов“ кандидатстудентски изпит:
  до  30.08.2019 г.
 • Подаване на документи за кандидатстване с оценка от държавен зрелостен изпит или пренесена оценка от друго висше училище:
  14.08. – 31.08.2019 г.
 • Провеждане на кандидатстудентски изпити в СА „Д. А. Ценов“:
  31.08.2019 г.
 • Обявяване на резултатите от класирането:
  02.09.2019 г.
 • Записване на класираните студенти:
  02.09. – 07.09.2019 г.
Към момента ограничен брой незаети места има за държавна поръчка, редовна форма на обучение в специалностите: Финанси, Счетоводство и контрол, Стопански и финансов контрол, Маркетинг, Управление на проекти, Бизнес информатика, Международни икономически отношения и Публична администрация.
За платено обучение може да се кандидатства за всички специалности и форми на обучение.

Работно време на Кандидатстудентския център:
Понеделник – Петък         от 08:00 ч. до 17:00 ч.
Събота                                    от 09:00 ч. до 16:00 ч.

За запитвания: тел. 0631/66 381, 0882/552 523