СА „Д. А. Ценов“ – Свищов обявява междинно класиране за попълване на незаети места на 13.08.2018 г.


Кандидатстудентска кампания 2018
ОКС „бакалавър“

СА „Д. А. Ценов“ – Свищов обявява междинно класиране
 за попълване на незаети места на 13.08.2018 г.
•    Подаване на документи за кандидатстване с оценка от държавен зрелостен изпит или пренесена оценка от друго висше училище:
23.07. – 11.08.2018 г.
•    Обявяване на резултатите от класирането:
13.08.2018 г.
•    Записване на класираните студенти:
13.08. – 18.08.2018 г.

Работно време на Кандидатстудентския център:
Понеделник – Петък         от 08:00 ч. до 17:00 ч.
Събота                                от 09:00 ч. до 16:00 ч.

За запитвания: тел. 0631/66 381, 0882/552 523