СА „Д. А. Ценов“ – Свищов обявява междинно класиране за попълване на незаети места само в платена форма на обучение (редовна, задочна и дистанционна) на 07.10.2019 г.

 
 • Подаване на документи за кандидатстване с оценка от успешно положен в СА „Д. А. Ценов“ кандидатстудентски изпит:
  до  04.10.2019 г.
 • Подаване на документи за кандидатстване с оценка от държавен зрелостен изпит или пренесена оценка от друго висше училище:
  16.09. – 05.10.2019 г.
 • Провеждане на кандидатстудентски изпити в СА „Д. А. Ценов“:
  05.10.2019 г.
 • Обявяване на резултатите от класирането:
  07.10.2019 г.
 • Записване на класираните студенти:
  07.10. – 12.10.2019 г.
Работно време на Кандидатстудентския център:
Понеделник – Петък         от 08:00 ч. до 17:00 ч.

За запитвания: тел. 0631/66 381, 0882/552 523