СА „Д. А. Ценов“ – Свищов обявява междинно класиране за попълване на незаети места на 27.08.2018 г.


Кандидатстудентска кампания 2018
ОКС „бакалавър“

СА „Д. А. Ценов“ – Свищов обявява междинно класиране
за попълване на незаети места на 27.08.2018 г.

  • Подаване на документи за кандидатстване с оценка от успешно положен в СА „Д. А. Ценов“ кандидатстудентски изпит, с оценка от държавен зрелостен изпит или пренесена оценка от друго висше училище:
    13.08. – 25.08.2018 г.
  • Обявяване на резултатите от класирането:
    27.08.2018 г.
  • Записване на класираните студенти:
    27.08. – 01.09.2018 г.

Работно време на Кандидатстудентския център:
Понеделник – Петък от 08:00 ч. до 17:00 ч.
Събота от 09:00 ч. до 16:00 ч.
За запитвания: тел. 0631/66 381, 0882/552 523