СА „Д. А. Ценов“ – Свищов обявява междинно класиране за попълване на незаети места на 16.09.2019 г.

 
 • Подаване на документи за кандидатстване с оценка от успешно положен в СА „Д. А. Ценов“ кандидатстудентски изпит:
  до  13.09.2019 г.
 • Подаване на документи за кандидатстване с оценка от държавен зрелостен изпит или пренесена оценка от друго висше училище:
  02.09. – 14.09.2019 г.
 • Провеждане на кандидатстудентски изпити в СА „Д. А. Ценов“:
  14.09.2019 г.
 • Обявяване на резултатите от класирането:
  16.09.2019 г.
 • Записване на класираните студенти:
  16.09. – 20.09.2019 г.
Към момента ограничен брой незаети места има за държавна поръчка, редовна форма на обучение в специалностите: Счетоводство и контрол, Стопански и финансов контрол, Маркетинг и Бизнес информатика.
За платено обучение може да се кандидатства за всички специалности и форми на обучение.

Работно време на Кандидатстудентския център:
Понеделник – Петък         от 08:00 ч. до 17:00 ч.
Събота                                    от 09:00 ч. до 16:00 ч.
(На 06 и 07.09.2019 г. Кандидатстудентският център няма да работи!)

За запитвания: тел. 0631/66 381, 0882/552 523