Ромският образователен фонд обявява своя ежегоден конкурс за студентски стипендии


Ромският образователен фонд обявява своя ежегоден конкурс за стипендии на база академични постижения за студенти от ромски произход за академичната 2020-2021 г.
Кандидатите трябва да се обучават в бакалавърска, магистърска или докторска програма в акредитиран университет в някоя от следните държави: Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Чехия, Унгария, Косово, Северна Македония, Черна гора, Молдова, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Турция и Украйна.
Крайният срок за кандидатстване за студентите и кандидат-студентите от България е 15-ти юни 2020 г.
Насоките за кандидатстване по програма Стипендии за студенти от ромски произход (РМУСП) са налични тук:
https://www.romaeducationfund.org/rmusp-bulgaria/ 
За допълнителна информация: Орлин Орлинов – Национален координатор Национален координатор РОФ/Стипендиантски програми за България
orlin.orlinov@romaeducationfund.org
тел. 0999020234