Ролята на Агенция „Митници” в Председателството на Съвета на Европейския съюз бе представена пред студенти в Стопанска академия


Презентация на тема „Ролята на Агенция „Митници” в Председателството на Съвета на Е” се състоя в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. Срещата в свищовското висше училище бе в рамките на проект на Агенцията, целящ да повиши информираността на студентите по темата за предстоящото Председателство на България от гледна точка на митническата администрация. Лектор бе Гинка Конярска – координатор на Агенция „Митници” по подготовката за българското Председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.Представяйки гост-лектора, доц. д-р Силвия Костова – преподавател към катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност” подчерта, че Гинка Конярска е магистър по право и е специализирала „Международни икономически отношения”. В Агенция „Митници” работи от 1993 г., а от юни 1996 г. оглавява отдел „Европейски отношения” в дирекция „Международни отношения”. Член е на Асоциацията на възпитаниците на Корейската агенция за международно сътрудничество /KOICA/.
В своята презентация лекторът припомни какво представлява Съвета на Европейския съюз, какви функции има Европейската комисия и как се осъществява ротационното Председателство на Съвета на ЕС. Представени бяха основните функции, задачи и отговорности на Председателството, както и подготовката на Агенция „Митници”. Гинка Конярска подчерта, че годината на българското Председателство на Съвета на ЕС съвпада с отбелязването на 50-годишнината от създаването на Митническия съюз на ЕС.Говорейки за приоритетите в митническата област по време на Председателството, лекторът посочи основните задачи и предизвикателства, които стоят пред българските митници в рамките на работните групи „Митнически съюз” и „Митническо сътрудничество”. Студентите имаха възможност да се информират още за структурата и функционирането на митническата дейност на ниво ЕС, законовата база на Митническия съюз и как се осъществяват митническите политики в Евро съюза. Представени бяха и предстоящи дейности и събития, свързани с работата на българските митнически експерти.