Резултатите от кандидатстудентските изпити от 27.01.2024 г.

Уважаеми кандидат-студенти,
публикувани са резултатите от конкурсните изпити
по Икономическа география на България, Математика,
Икономика и Чужди езици, провели се на 27.01.2024 г.
Може да проверите своята оценка в секция Резултати.