Резултати от конкурсните изпити, провели се на 20.07.2019 г.


Уважаеми кандидат-студенти,
публикувани са резултатите от конкурсните изпити, провели се на 20.07.2019 г. по дисциплините:
  • „Икономическа география на България“
  • „Икономика“
  • Чужди езици
Може да проверите своята оценка в секция Резултати