Резултати от конкурсните изпити по Икономическа география на България, Математика, Икономика и Чужди езици, провели се на 17.09.2022 г.

Уважаеми кандидат-студенти,
публикувани са резултатите от конкурсните изпити по Икономическа география на България, Математика, Икономика и Чужди езици, провели се на 17.09.2022 г.
Може да проверите своята оценка в секция Резултати.