Резултати от конкурсните изпити по Икономическа география на България, Икономика и Чужди езици, провели се на 15.07.2023 г.

Уважаеми кандидат-студенти,
публикувани са резултатите от конкурсните изпити
по Икономическа география на България, Икономика
и Чужди езици, провели се на 15.07.2023 г.
Може да проверите своята оценка в секция Резултати.