Резултати от конкурсните изпити по Икономическа география на България и Чужди езици, провели се на 16.09.2023 г.

Уважаеми кандидат-студенти,
публикувани са резултатите от конкурсните изпити
по Икономическа география на България
и Чужди езици, провели се на 16.09.2023 г.
Може да проверите своята оценка в секция Резултати.