Резултати от конкурсните изпити, провели се на 26.05.2018 г.


Уважаеми кандидат-студенти,
публикувани са резултатите от конкурсните изпити, провели се на 26.05.2018 г. по дисциплините:
  • „Икономическа география на България“
  • „Икономика“
  • „Математика“
  • Чужди езици
Може да проверите своята оценка в секция Резултати