Резултати от конкурсни изпити, провели се на 31.07.2021 г.


Уважаеми кандидат-студенти,
публикувани са резултатите от конкурсните изпити по Икономическа география на България и Чужди езици, провели се на 31.07.2021 г. 
Може да проверите своята оценка в секция Резултати.