Резултати от конкурсни изпити, провели се на 17.07.2021 г.


Уважаеми кандидат-студенти,
публикувани са резултатите от конкурсния изпит по Икономическа география на България, провел се на 17.07.2021 г. 
Може да проверите своята оценка в секция Резултати.