Ректорът връчи студентската книжка на първия записан студент от 88-ия випуск на Свищовската академия

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” обяви резултатите от първото класиране за Кандидатстудентска кампания 2023, а най-нетърпеливите се записаха още в същия ден. Първокурсниците получиха своите заверени студентски книжки във Фронт офис „Обслужване на студенти”.

Първият записал се студент в 88-ия випуск на Свищовското висше училище е Маргарита Гунчева от гр. Павликени. Тя е кандидатствала само в СА „Д. А. Ценов” и е приета по първа желана специалност – „Икономика на търговията” в редовна форма на обучение по държавна поръчка.

Ректорът проф. д-р Марияна Божинова връчи на Маргарита Гунчева студентската й книжка и комплект рекламни материали. Проф. Божинова поздрави първокурсничката за нейния избор на висше училище, пожела й много успехи в обучението и я посъветва да се възползва от всички възможности, които Свищовската академия предоставя на редовните студенти, сред които са участие в студентска мобилност по програма Еразъм+, участие в научноизследователски проекти, кандидатстване за различни видове стипендии, участия в студентски състезания, конкурси и други инициативи.
В първия ден от обявяване на резултатите от първото класиране се записаха и други новоприети студенти в ОКС „бакалавър”. Записването продължава до 17 юли 2023 г., включително. Работното време на Фронт офиса за записване на новоприетите студенти в Свищовската академия през седмицата е от 08:00 до 17:00 ч., а в съботния ден – от 09:00 до 15:00 ч.
Кандидат-студентите, които не са приети при първо класиране, продължават да участват в следващите автоматично. Резултатите от второто класиране ще бъдат обявени на 18.07.2023 г. В него ще участват също явилите се на кандидатстудентски изпит на 15 юли, както и подалите документи до 15 юли, кандидатстващи с: оценка от държавен зрелостен изпит; с пренесена оценка от успешно положен кандидатстудентски изпит в друго висше училище; с оценка от национални и международни олимпиади.
Приемът на студенти в СА „Д. А. Ценов” за академичната 2023/2024 година в ОКС „бакалавър”, направления „Икономика” и „Администрация и управление” е за обучение, субсидирано от държавата и обучение, финансирано от обучаемите, а формите на обучение са редовна, задочна и дистанционна. За кандидат-студентите, които ще кандидатстват с конкурсен изпит, до края на тазгодишната кампания ще бъдат проведени още четири изпитни сесии – на 15 юли, 29 юли, 26 август и 16 септември 2023 г. Резултатите от всяко класиране се обявяват в интернет страницата на Стопанската академия www.uni-svishtov.bg, където се публикува и актуална информация за възможностите за кандидатстване, специалности и форми на обучение, такси, срокове, необходими документи и др.