Ректорът удостои проф. М. Петрова с почетен плакет за заслуги към Академията

Ректорът на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – проф. д-р Марияна Божинова, удостои с почетен плакет за заслуги към Академията проф. д-р Мариана Петрова – водещ изследовател /R4/ към Института за научни изследвания (ИНИ).

Проф. д-р Мариана Матеева Петрова е възпитаник на Стопанска академия „Д. А. Ценов“, където през 1985 г. завършва специалност „Организация и проектиране обработката на икономическата информация“ и от следващата година започва работа във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. През 2021 г., по покана на ректора на Свищовската академия е назначена като водещ изследовател (R4) към ИНИ и активно участва в научната и научно-изследователската дейност на Висшето училище.
Проф. Петрова е член на Постоянната комисия по Обществени науки на ФНИ към МОН (мандат 2021-2025 г.), а от 2022 г. е член и на Временна научно-експертна комисия (ВНЕК) по Процедура за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в България и Процедура за предоставяне на национално съфинансиране за участие на български колективи в утвърдени акции по Европейската програма за сътрудничество в областта на  научните изследвания и технологии COST. Има над 200 публикации (41-Scopus, 41-Web of science) и над 1700 цитирания, h-index: (Scopus=12; WoS=11; Google Scholar=52). Тя е член на редколегии в над 20 международни научни списания, включително и индексирани в Scopus/WoS, рецензент в индексирани международни конференции и научни списания, гост-редактор в престижни международни издателства (MDPI, Frontiers). Ръководител и участник в национални и международни научни проекти. Почетен професор / Professor honoris causa (от 2014), професор по икономика и мениджмънт (2017-2023 г.) / на ISMA University of Applied Sciences, Рига, Латвия. Тя е единствения учен от България, експерт в Академията на науките на Латвия, утвърден като експерт в три комисии: икономика и мениджмънт; информатика; педагогика (мандат 2022-2025 г.). Организатор е на международни научни конференции, председател и член на международни програмни и организационни комитети, пленарен докладчик на престижни научни конференции в чужбина.
Проф. д-р Мариана Петрова е зам.-директор (2002-2003 г.) и директор на Център за дистанционно обучение (2014-2016 г.) при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. В. Търново, член на Директорски съвет на Център за квалификация (2001 – 2003 г., 2015 – 2018 г.). Експерт по оценяване на дистанционна форма на обучение (НАОА), председател и член на ЕГ на НАОА по процедури за институционална и/или програмна акредитация. Лектор е по Еразъм и двустранни договори, гост-професор в Казахстан, ръководител на български и чуждестранни докторанти в професионални направления 1.3. Педагогика на обучението, 3.7. Администрация и управление, 3.8. Икономика и 4.6. Информатика и компютърни науки.
Проф. Петрова демонстрира висока научна и публикационна активност, като за последните две години публикува повече от 20 статии в списания и сборници от конференции, индексирани в Scopus/WoS, организира и модерира секции на международни конференции и workshop за учените от СА „Д. А. Ценов“. Активно съдейства за популяризирането на конференции и научни списания, в които учените от Свищовското висше училище да представят своите научни публикации.
След като получи почетния плакет за заслуги към Академията, проф. д-р Мариана Петрова благодари на ректора – проф. д-р Марияна Божинова, за оказаната й чест и високо признание. След връчване на плакета двете страни обсъдиха нови идеи за научна и научно-изследователска дейност.