Ректорът се срещна с клуба на ветераните при Стопанска академия


Ректорът участва в първата работна среща, която проведе новоучредения клуб на ветераните при Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. Доц. д-р Иван Марчевски поздрави гостуващите членове на клуба и приветства идеята за създаването му. Ректорът изрази радостта си от факта, че наред с десетките алумни клубове на хора, които са учили в свищовското висше училище, вече е създаден и клуб на хората, които са работили в него. 
Доц. Марчевски участва в срещата по покана на клуба с цел да запознае бившите преподаватели с актуални въпроси от дневния ред на Стопанска академия. Той коментира с гостите държавната политика в сферата на висшето образование в България и тенденциите при обучението на икономисти. Представена бе и информация относно финансирането и издръжката на свищовското висше училище, новости при обучението на студенти и актуализиране на учебните програми с участието на представители на практиката, увеличаващия се брой чуждестранни студенти, развитие на научната дейност в Стопанска академия.   В срещата участва и зам.-ректорът по студентска политика и институционални комуникации, доц. д-р Николай Нинов. Той представи пред бившите преподаватели текущи резултати от Кандидатстудентска кампания 2018, която за ОКС „бакалавър” започна още през м. януари, а за ОКС „магистър” стартира в същия ден на срещата на клуба. Доц. Нинов сподели, че сред тазгодишните кандидат-студенти има и от държави от Европейския съюз.
В рамките на работната среща членовете на клуба имаха възможност да споделят идеи и да коментират с представителите на академичното ръководство конкретни предложения, свързани с подпомагане на сътрудничеството между бившите и настоящите академични преподаватели, лобиране за родната Алма матер и изграждане имиджа на Стопанска академия. Председателят на клуба – проф. д.ик.н. Васил Меразчиев, изрази благодарност от името на присъстващите към ректора и зам.-ректора за гостоприемството, проявеното уважение към бившите академични преподаватели и за засвидетелстваната готовност за бъдещи съвместни дейности и инициативи.