Ректорът на Свищовската академия участва в работна среща по повод стартирането на голям национален проект в сферата на туризма

Ректорът на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – проф. д-р Марияна Божинова участва в работна среща във връзка със стартирането на национален проект „Модернизация на туристическите услуги в България чрез виртуална реалност, дигитални туристически маршрути и широко социално включване през съвременни IT решения”. В срещата, която се проведе на 20.01.2023 г. в УНСС, взеха участие министърът на туризма д-р Илин Димитров, зам.-министърът на земеделието Тодор Джиков, ректорът на УНСС проф. Димитър Димитров, проф. Румен Драганов (ИАПИСТ/УниБИТ), ръководството на Националния борд по туризъм, ръководството на НПСС, проф. Стоян Маринов (ИУ-Варна), Славка Бозукова (издател на в-к Стандарт) и други. Проектът цели разработване на виртуална платформа със селектирани обекти на българското културно-историческо наследство и селектирани туристически маршрути, с възможност за виртуално планиране на пътуване в среда, подобна на социалната мрежа.

В рамките на проведената дискусия, ректорът на Свищовското висше училище проф. Божинова обоснова включването на специален маршрут, свързан с римските селища и легиони по българските земи, в Дунавския туристически район (Нове при Свищов и други).
Участниците в работната среща взеха решение за създаване на консорциум, с водеща организация УНСС, в който ще се включи и Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов, заедно с още няколко висши училища и организации, Министерството на туризма и Министерството на земеделието.