Ректорът на Свищовската академия проведе работни срещи с посланиците на Виетнам и Палестина

Ректорът на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” посрещна посланиците на Виетнам и Палестина. Проф. д-р Марияна Божинова проведе работна среща с Н. Пр. До Хоанг Лонг, на която бяха обсъдени възможности за сътрудничество с университети от Виетнам. От страна на Академията в срещата участваха зам.-ректорите доц. д-р Искра Пантелеева „Учебна дейност и акредитация”, доц. д-р Любомир Иванов „Научноизследователска дейност и развитие на кадрите” и доц. д-р Румен Ерусалимов „Студентска политика, институционални комуникации и продължаващо обучение”, и директорът на Центъра за международна дейност и Еразъм координатор на Академията – доц. д-р Маруся Смокова-Стефанова. Гостът бе придружен от съпругата си, която също като него е университетски преподавател. Двете страни обсъдиха възможности за сътрудничество между Стопанската академия и виетнамски университети по съвместни програми, сътрудничество със средни училища, осъществяване на мобилност на студенти и преподаватели, както и изнасяне на открити лекции пред свищовските студенти. Проф. Божинова припомни, че през 70-те и 80-те години на 20 век Академията е обучавала десетки студенти от Виетнам, част от които след дипломирането си са заемали високи ръководни постове в родината си.

Ректорът на Свищовската академия посрещна и Н. Пр. Д-р Ахмед Ал Мадбух – извънреден и пълномощен посланик на Палестина в Р България и доайен на дипломатическия корпус у нас. Проф. Божинова и гостът говориха за развитието на отношенията между Р България и Палестина, и обсъдиха възможности за сътрудничество между СА „Д. А. Ценов” и палестински университети. На срещата посланикът бе придружен от своята съпруга Светлана Ал Мадбух.

След проведените срещи двамата дипломати, съпроводени от зам.-ректора доц. д-р Румен Ерусалимов, посетиха академичния музей и се подписаха в почетната книга на Висшето училище. Н. Пр. До Хоанг Лонг и Н. Пр. Д-р Ахмед Ал Мадбух бяха гости на честването на 85-годишнината на Свищовската академия и бяха удостоени от ректора с юбилеен почетен плакет.

Във фоайето на Първо българско читалище, където се състоя тържественото събрание-концерт за бележитата годишнина на Академията, бе подредена най-известната пътуваща експозиция на посолството на Палестина – фотоизложбата „Палестина – светата земя”, която винаги се представя при официалните визити на посланика и е обект на интерес от страна на най-големите културни изложения и фестивали в страната ни.