Работна среща между представители на Българския червен кръст и катедра „ЗСД“ трасира бъдещо съвместно партньорство

 

На 4 октомври в СА „Д. А. Ценов“ се проведе работна среща между представители на катедра „Застраховане и социално дело“ при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов и проф. д-р Красимир Гигов – генерален директор на Българския червен кръст. На работната среща бяха дискутирани въпроси, свързани с предлаганите от катедрата бакалавърски, магистърски и докторски програми, следдипломните специализации и професионалните курсове; възможностите за бъдещо сътрудничество между двете страни, в контекста на допирните им точки по въпросите на социалната и застрахователната защита; провеждането на бъдещи съвместни мероприятия, обучения, практики; съдействието на БЧК за осигуряване на стипендии за обучението на студенти сираци или такива в неравностойно положение в едноименната специалност и поемане на ангажимент за тяхното професионално развитие. Двете страни договориха конкретни дати за ратифициране на договор за партньорство, който да се подпише в централата на Българския червен кръст в гр. София.

Срещата съвпадна с публичната защита на ОНС „доктор“ на докторант Надежда Тодоровска – заместник генерален директор и ръководител на направление „Социално оперативни дейности“ в Българския червен кръст, която защити успешно пред научното жури дисертационен труд на тема „Застраховането при интегрираните здравно-социални услуги в домашна среда“.
Проф. д-р Красимир Гигов, гост на публичната защита, изрази своето задоволство от перфектната организация и гостоприемство на домакините и отправи покана към ръководителя на катедра „Застраховане и социално дело“ доц. д-р Румен Ерусалимов за скорошна среща.