Работна позиция „Оперативен счетоводител“ в Акт Лоджистик АД


Счетоводител /стаж/

„Акт Лоджистик” АД е водеща компания в сферата на спедицията и логистиката. Чрез офисите и складовите си бази в София, Варна, Русе и Истанбул фирмата успява да отговори на нуждите и изискванията на своите клиенти в цялата страна и извън нея. 

Съвместно с Агенция по заетостта и програма Младежка заетост „Акт Лоджистик“ АД обявява позиция по европейска програма "ОБУЧЕНИЕ И МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"
към Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и търсим да назначим Оперативен счетоводител за офиса ни в Казичене.

Вашите отговорности:

- Приемане, проверяване и обработване на първични счетоводни документи;
- Изрядно, своевременно и законосъобразно осчетоводяване на документи;
- Работа със специализиран софтуер;
- Архивиране на документи;
- Други административни и счетоводни дейности
- Изготвяне на различни справки за нуждите на ръководството.

Нашите изисквания:
- Средно или висше икономическо образование;
- Владеенето на чужд език се счита за предимство;
- Умения за работа с MS Office;
- Аналитично мислене;
- Отговорност, организираност, инициативност, лоялност, коректност;
- Комуникативност и умения за работа в екип.

Необходими изисквания за участие в проекта:
- Възраст до 29 години, включително;
- Регистрирани (или възможност за регистриране) в дирекции „Бюро по труда” (ДБТ);
- Завършено Средно или Висше образование - икономическо, администрация и управление
- Да НЕ сте в процес на обучение или други форми на образование, вкл. редовни, вечерни, задочни и дистанционни форми на образование;

Ние предлагаме:
- Платен стаж за период от 6 месеца с възможност за постоянна работа след изтичането му;
- Tрупане на професионални знания и опит в областта на счетоводството.
- Работа с професионалисти в млад, позитивен и енергичен екип;
- Наставник за целия период на стажа;
- Ваучери за храна;
- Oрганизиран служебен транспорт по предварително определен маршрут;

Ако нашата обява представлява интерес за Вас, моля изпратете автобиография на имейл адрес: hr@act-logistics.com

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.