PwC предлага работни позиции в сферите на  одит, данъци, счетоводство и консултиране на бизнеса


PwC е глобална мрежа от фирми, която предоставя професионални услуги в сферите на одит, данъци, счетоводство и консултиране на бизнеса.

PwC Bulgaria в цифри:
От 1992 г. съветваме компаниите в България как да установят и управляват бизнеса си у нас. Имаме около 250 специалисти, сред които и 5 партньори, които предоставят иновативни съвети и решения на конкретния бизнес, позовавайки се на глобална перспектива, необходима за решаване на сложните бизнес проблеми днес. Портфолиото ни от клиенти включва някои от най-големите български и международни компании в България. 

PwC предлага на своите клиенти услуги в три основни области. Повечето ни служители работят в някой от тях: 

Tax:
Нашата практика в областта на данъчното консултиране има за цел да подпомогне клиентите да изпълняват и управляват своите данъчни задължения в зависимост от уникални и постоянно променящи се данъчни специфики. Колегите в данъчния отдел съветват клиента относно неговите местни и задгранични данъчни задължения, изпълнявайки ролята на стратегически консултанти по отношение на анализа на бизнеса, управлението на косвените данъци, решаването на спорове и глобалните данъчни решения на компаниите.

Assurance: 
Колегите от екипа за външен одит на клиенти предоставят набор от услуги за сигурност и бизнес съвети на различни клиенти - от малки, бързорастящи компании до големи предприятия. Те често са добре известни брандове и много от тях имат широк международен обхват. Ние се фокусираме върху използването на най-новите технологии, за да намалим нивото на ръчно тестване като гарантираме, че ще се съсредоточим върху най-ценните области на обслужване на клиента, както и върху подобряване на корпоративното управление и надеждността на информацията на нашите клиенти.

Advisory:
Колегите в практиката за консултиране на бизнесите разбират ролята, която иновациите играят в стратегията за растеж на нашите клиенти и работят с тях, за да намерят най-добрите начини за: структуриране и разпределение на ограничени ресурси за постигане на добри пазарни резултати, поддържане на растежа на бизнеса, или подобряване на конкурентните им предимства.
Част от колегите съветват клиента как да подобри: начина на работа, управлението на разходите, мотивирането на хората, и как да ги подкрепя в подобрения на процесите и технологични инициативи. По време на работата колегите се фокусират върху програмите на клиента и проблемите, с които трябва да се справи, както днес, така и в бъдеще.

Подробна информация за следните отворени работни позиции на страниците:
• Intern in Audit department 
• Audit Associate
• Junior Payroll Administrator
• Billing and Administration Assistant

Как да се свържете с нас?
Може да ни откриете и последвате в социалните мрежи, или да се свържете с:
Гергана Парушева - Human Capital Specialist
Mobile: +359894333050
Email: gergana.parusheva@pwc.com