Публикувани са резултатите от конкурсните изпити, провели се на 27.01.2018 г.

Уважаеми кандидат-студенти,
публикувани са резултатите от конкурсните изпити, провели се на 27.01.2018 г. по дисциплините:
„Икономическа география на България“, „Икономика“, „Математика“ и Чужди езици.
Може да проверите своята оценка в секция Резултати.