Публична лекция „Демографски тенденции в аграрния сектор на Република България“ П О К А Н А
 
Уважаеми Ръководители на катедри, Колеги преподаватели,
Уважаеми студенти и докторанти,
 
Катедра „Аграрна икономика“ има удоволствието да Ви покани на публична лекция на тема: 

„ДЕМОГРАФСКИ ТЕНДЕНЦИИ В АГРАРНИЯ СЕКТОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“
 
Публичната лекция ще се проведе на 8 юни 2021 г. от 13:00 часа във виртуална аудитория  «Аграрна икономика» https://bbb.uni-svishtov.bg/b/j2n-rrf-qch
Стопанска академия „Д. А. Ценов“

Гост – лектор: Проф. д-р Гена Велковска
Автор на над 100 статии и доклади в български и чуждестранни издания (Австралия, Обединено Кралство, Русия, САЩ, Чехия) и член на -    редколегията на списание ,,Paradigmata poznani”- Чехия.

 Лекцията се организира по повод: 30 години факултет „Производствен и търговски бизнес“ и 85 години Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов.

Публичната лекция е отворена за посещение от Вашите студенти и всички, интересуващи се от темата.
Заповядайте!
       

С уважение:  Ръководител катедра „Аграрна икономика“
доц. д-р Марина Николова