Провеждане на езикови курсове по английски език за преподаватели


Уважаеми преподаватели,
Еразъм+ офисът към Центъра за международна дейност организира следните безплатни езикови курсове за преподаватели от СА „Д. А. Ценов“, на които им предстои да участват в преподавателска мобилност по програма Еразъм+:

  • Курс по английски език, ниво В2 по ОЕРЕР- самостоятелно ниво на използване на езика (говорене, слушане, четене и писане). Курсът включва 120 учебни часа, които ще се провеждат в съотношение 90¸30 (присъствени занятия – онлайн задания в електронната система на СА „Д. А. Ценов“).
  • Курс по английски език, ниво С1 по ОЕРЕР - самостоятелно ниво на използване на езика (говорене, слушане, четене и писане). Курсът включва 120 учебни часа, които ще се провеждат в съотношение 90¸30 часа (присъствени занятия – онлайн задания в електронната система на СА „Д. А. Ценов“).

За повече информация – Еразъм+ офис към ЦМД; тел. 0631 66 376; e-mail: erasmus@uni-svishtov.bg.