Провеждане на алумни среща на възпитаници от специалност „Социално дело“ випуск 1975 - 1979 г.


На 01.06.2019 г. от 17 ч. в ауд. 1 ще се проведе другарска среща на възпитаници на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ от специалност „Социално дело“, Випуск 1975 - 1979 г.