Проведе се втора международна среща по проект в областта на професионалното образование и обучение по Програма Еразъм+


В периода 18-19 април 2019 г. в гр. Атина, Гърция се проведе втората международна среща по Проект № 2018-1-BG01-KA202-047867 “ECVET based further VET training to support the enhancement of entrepreneurship skills of young people and micro-SMEs via management accounting”, Програма Еразъм+, КД:2 Стратегически партньорства в областта на професионалното образование и обучение.В присъствието на партньорите от Белгия, България, Гърция и Турция бе отчетен напредъкът по проекта, в т.ч.: преглед на плана за действие; обсъждане на предстоящите задачи за изпълнение;  определяне на национален консултативен съвет за всяка страна-партньор; одобряване на комуникационната стратегия и стратегията за качество и др.
Специално внимание бе отделено на напредъка по разработването на интелектуалните продукти IO1: Курс по Управленско счетоводство за включване в ПОО по предприемачество в съответствие с ECVET и на IO2: Мобилно приложение за обучение с модулен подход.Работната среща приключи с обща снимка и връчване на сертификати за участие на представителите от всяка страна-партньор.