Промяна в графика на учебния процес за редовните и задочни студенти във връзка с грипната епидемия!


1. Преустановяват се учебните занятия на редовните студенти до 13 март 2020 г., включително.

2. Изпитите на студентите от задочна форма на обучение, предвидени в учебния график до края на месец март, са преместени както следва:

  • От 14 март 2020 г. /първи курс/ на 04 април 2020 г.
  • От 21 март 2020 г. /четвърти курс/ на 05 април 2020 г.
  • От 28 март 2020 г. /втори курс/ на 05 април 2020 г.