Промяна в графика на изпитите за редовните, задочните и дистанционните студенти във връзка с извънредното положение!


Изпитите на студентите в ОКС „Бакалавър” (задочна и дистанционна форми на обучение) и студентите в ОКС „Магистър” (редовна и дистанционна форми на обучение), предвидени в учебния график в периода 30.03.2020 г. - 16.04.2020 г., се отлагат.
Датите на тяхното провеждане ще бъдат определени допълнително.