Програмата „Предприемачи в науката“ – 2022 г. набира предложения

Програмата „Предприемачи в науката“ е разработена от фондация Карол Знание за подкрепа на български млади учени, които работят по значими научни теми и проекти с практическа приложимост.
През 2022 г. програмата „Предприемачи в науката“ ще бъде с фокус Impact Investing и за участие са поканени проекти със социално и екологично въздействие разработени от:
Студенти, магистърска степен на обучение, които развиват бизнес идея, базирана на научна разработка;
Докторанти, редовна, задочна или свободна форма на обучение;
Учени, защитили докторска степен до 5 години преди датата на кандидатстване в конкурса.

Програмата включва два етапа:
Обучение „Предприемачи в науката“ -  за изграждане на предприемаческо мислене и умения, които да позволят на учените да развият и надградят научната си работа в бизнес проект, научен продукт, патент или стартъп.
Конкурс за награда „Предприемач в науката“ с  награден фонд в размер на 30 000 лв. Конкурсът допуска само участници, преминали обучението „Предприемачи в науката“, с не повече от две отсъствия. Кандидатите за наградата „Предприемач в науката“ презентират своя бизнес проект, базиран на научната им работа. Форматът на презентациите е business pitch, като отразява новите знания и умения, получени в обучението „Предприемачи в науката“.

Подробна информация за програмата както и формуляр за кандидатстване ще намерите на сайта на фондация Карол Знание:
https://karollknowledge.bg/

Кандидатстването е отворено до 3 септември 2022 г.