Професор от СА „Д. А. Ценов“ на работно посещение в Гродненския държавен университет „Янка Купала“, Република Беларус
Професор от СА „Д. А. Ценов“ осъществи работно посещение в Гродненския държавен университет „Янка Купала“, Република Беларус под егидата на програма „Гостуващ професор“, в рамките на която се финансират делови посещения на изявени специалисти и експерти от академичната област. Проф. д-р Красимир Шишманов от катедра „Бизнес информатика“ бе поканен да проведе интерактивни занятия на тема „Маркетингови изследвания на IT пазара“ пред студенти от специалностите „Световна икономика“ и „Електронен маркетинг“. По време на работното посещение, свищовският професор обсъди със студенти, докторанти и преподаватели тенденциите в развитието на дигиталната икономика в света, развитието на фирмите в условията на дигитализация на бизнеса, както и особености, свързани с употребата на електронните пари. В рамките на визитата проф. Шишманов осъществи срещи със зам.-ректора по възпитателната дейност – доц. к.ф.м.н. Василий Сенко и декана на факултет „Икономика и управление“ – доц. д. ик. н. Марина Карпицкая, на които бяха обсъдени възможностите за обмен на групи студенти през лятото с цел подобряване на икономическата им подготовка. Проф. Шишманов взе участие и в заседание на факултетния съвет на факултета, в рамките на което бяха очертани перспективите за бъдещи съвместни инициативи в рамките на подписания договор за международно сътрудничество между двете институции.