Проф. Марияна Божинова участва в отбелязването на седмата годишнина от основаването на Сдружение "Институт Перспективи"

На 27 август 2022 г. Сдружение "Институт Перспективи" отпразнува 7 години от официалното си съществуване. Сред официално поканените гости в събитието бяха Ректорът на Стопанската академия, проф. д-р Марияна Божинова, представители на различни организации, училища и центрове, работещи с младежи и студенти. В събитието се включиха и много чуждестранни гости, доброволци и стажанти, които бяха модератори на празника.

Председателят на "Институт Перспективи", г-н Ахмед Куйтов, изказа благодарности към официалните гости, младежите, доброволците, стажантите и приятелите на Сдружението. Г-н Куйтов представи първите дейности на организацията и настоящите активности, сподели трудностите, но и радостите в работата им. Той благодари на Ректора на Академията за подадената ръка на младежите, защото в началото на тази година е бил труден период за "Институт Перспективи", когато не са имали помещение за младежко пространство. На отправената молба от Сдружението, ректорът и финансовият директор на Стопанската академия са предоставили това помещение в Студентски блок 1, което в момента е най-голямото младежко пространство в България.

По повод празника "Институт Преспективи" получи поздравления и подаръци от гостите и приятелите си. Поздравление отправи и проф. Божинова и пожела още много успехи в работата с младежите, и много успешни бъдещи проекти и партньорства. Проф. Божинова изказа радостта си от това, което вижда в това младежко пространство, където има обособени места за работа на младежите по отделни групи, създадена е възможност за провеждане на презентации и работни срещи. Със запазената съществуваща фолклорна символика се представят българската култура и традиции на чуждестранните доброволци и стажанти,  в една ползотворна за работа и приятна българска младежка среда.

След официалните поздравления Председателят на Институт Перспективи проведе работна среща с Ректора на Стопанската академия, г-жа Димка Генчева, представител на Кариерния център на Академията и г-н Максим Вандекерхове, представител на Европейския колеж и младежки организатор в Икономическа дипломация в Азиатско-Европейска фондация.

Като на празник, тържеството продължи с торта, танци и български хора, в които се включиха и чуждестранните представители.