Проект на Свищовската академия е единственият награден в категория „Висше образование” от Националната агенция по програма „Еразъм+”

За четвърти път проект на Стопанска академия „Д. А. Ценов” е отличен със знак за качество от Националната агенция по програма „Еразъм+”. На 17 декември 2021 г., в рамките на ежегодно провежданата от Националната агенция по програма „Еразъм+” и програма „Европейски корпус за солидарност” валоризационна конференция, проект за академична мобилност на Свищовското висше училище беше единственият награден проект в категория „Висше образование”. Финалният отчет на проекта е оценен с 97 точки от 100 възможни.

Форумът под надслов „Възстановяване от кризата и насърчаване на приноса към Европейското образователно пространство” беше открит с видео приветствие от Мария Габриел – Еврокомисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж. На събитието присъстваха министърът на образованието и науката акад. Николай Денков, зам.-министърът на образованието и науката проф. д.ф.н. Генка Петрова-Ташкова, зам.-министърът на младежта и спорта Яничка Труева и изпълнителният директор на ЦРЧР Михаил Балабанов.

Свищовската академия беше представлява от зам.-ректора по студентска политика, институционални комуникации и продължаващо обучение доц. д-р Румен Ерусалимов и директора на Центъра за международна дейност и институционален Еразъм+ координатор доц. д-р Маруся Смокова. В рамките на официалната церемония по награждаване на отличените проекти, проф. д.ф.н. Генка Петрова-Ташкова връчи на доц. д-р Маруся Смокова плакет и сертификат за качествено изпълнение на проект № 2019-1-BG01-КА103-061445.

Проект № 2019-1-BG01-КА103-061445 е четвъртият проект по програма „Еразъм+” на Стопанска академия „Д. А. Ценов”, получил знак за качество от Центъра за развитие на човешките ресурси.