Презентация по проект „Студентски стипендии – фаза 1“

Уважаеми студенти, 
Екипът за управление на проект „Студентски стипендии – фаза 1“ при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, Ви кани на презентация във връзка със стартиращата кампания за кандидатстване по проекта за зимен семестър на учебната 2017/2018 г.
Презентацията ще се състои на 27 ноември 2017 година /понеделник/ от 17.00 часа в ауд. 10 /акад. Иван Стефанов, сградата на Ректората/.Екип за управление на проект „Студентски стипендии – фаза 1“
при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов