Преподаватели от Стопанска академия и ученици от училищата в Свищов гостуваха на общинската администрация

На 29 ноември 2023 г., в зала 1 на Община Свищов, Сдружение „Национална асоциация по прогнозиране и планиране“ проведе тренинг на тема: „В действие: реализиране на младежки проектни инициативи, проектна логика, намиране на финансиране, привличане на съмишленици“. Тренингът бе част от дейностите по проект НПИМД-КО1-М-087/2023/26.03.2023г. „Академия за младежки граждански инициативи“, Договор 25-00-71 от 25.07.2023 г., финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта 2023-2025 г.
Специални гости на събитието бяха д-р Генчо Генчев, кмет на община Свищов и д-р Кристиян Кирилов, председател на Общински съвет Свищов. То бе открито от проф. д-р Маргарита Богданова, декан на факултет „Мениджмънт и маркетинг“ при Стопанска академия „Д. А. Ценов“ Свищов и председател на УС на Сдружението, която в своето приветствено слово обърна специално внимание на това колко важно е участието на гражданите в процесите по формулиране на публични политики на местно ниво.

На срещата младежи от община Свищов се запознаха с практическите аспекти от управлението на една община и приноса на проектните инициативи за общинско развитие, важността на гражданското участие и ролята на младите хора за оформяне на визията за развитие.
Тъй като за учениците най-интересната тема бе „Какво работи кметът?“ и „Какви са отговорностите на председателя на Общинския съвет?“, срещата се превърна в разговор за конкретните ангажименти и практически казуси в управлението на община Свищов. Обсъден беше най-важният стратегически проект за община Свищов, свързан с изграждането на Индустриалната зона, и какви квалифицирани кадри ще бъдат необходими, за да се реализира той. Представен бе проектът за Младежки център, който предстои да бъде осъществен през следващата година, и който е насочен изцяло към разгръщане на потенциала и талантите на младите хора. Участниците от СПГ „Алеко Константинов“, СУ „Димитър Благоев“, СУ „Цветан Радославов“ и СУ „Николай Катранов“ имаха възможност да се запознаят със скиците и част от проектните документи за мащабния ремонт, който предстои да бъде реализиран на стадион „Академик“, и с бурни аплодисменти приеха новината, че община Свищов ще има свой градски басейн до края на настоящия кметски мандат.