Преподаватели от катедра ЗСД участваха в годишния семинар на „Мусала Иншурънс Брокер” ООД


Преподаватели от катедра „Застраховане и социално дело” при Стопанска академия „Димитър А. Ценов” участваха в годишния семинар на Мусала Иншурънс Брокер” ООД. По покана от ръководството на застрахователното дружество, сред гостите на събитието, което се проведе в гр. Пловдив, бяха доц. д-р Румен Ерусалимов – ръководител на катедра ЗСД, доц. д-р Венцислав Василев и гл. ас. д-р Анелия Панева – научен секретар на катедрата.Гост-лектори бяха представители на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп”, включително част от висшия мениджърски екип на застрахователното дружество. Специален гост на форума беше Теодосий Теодосиев – „Златния” учител на България.
По време на годишния семинар се обсъдиха възможностите за продължаване на ползотворното сътрудничество между Стопанската академия, посредством катедра „Застраховане и социално дело”, и „Мусала Иншурънс Брокер”. Един от приоритетите, заложени от ръководството на брокера в стратегията за развитие през следващите пет години, е разработването и въвеждането на програма за обучение на неговите служители. В тази връзка „Мусала Иншурънс Брокер” ще разчита на научния капацитет на катедра „Застраховане и социално дело” за постигане на ефекта „приложно застраховане”. Ръководителят на катедрата – доц. д-р Румен Ерусалимов получи покана от ръководството на брокера да презентира разработени от катедра ЗСД обучителни курсове, пред служителите от централата на „Мусала Иншурънс Брокер”.