Преподаватели от катедра „Аграрна икономика” участваха в национално събитие „Био фермите отварят врати”

По покана на Националната кампания „Bе Organic” преподаватели от катедра „Аграрна икономика” при Стопанка академия „Д. А. Ценов” посетиха националното събитие „Био фермите отварят врати” с домакин базата на „Сортови семена Елит 2001” ЕООД – гр. Свищов, с презентация „Затворен цикъл на производство – био орехи”. Официален гост на събитието бе заместник-министърът на земеделието и храните Таня Георгиева.

„Сортови семена Елит 2001” ЕООД е регистриран земеделски производител с основна дейност зърнопроизводство и производство на технически култури. Трудностите и несигурността в сектора насочват дружеството към диверсификация на дейността, като създава орехова градина на площ от 668 дка, находяща се в землището на град Свищов. Според академичните преподаватели, присъствали на събитието, фирмата е еталон за добра практика в района на Свищов и възможност за обогатяване на лекционните курсове по няколко специализиращи дисциплини, изучавани от студентите от спец. „Аграрна икономика” и магистърска програма „Агробизнес”.
Събитието започна с разходка в биологичните градини с орехи на собствениците Александър и Иван Караджови. Главният агроном Борислав Драков представи интересни факти за тяхното отглеждане, изградената система за капково напояване, естественото затревяване на терена с цел контрол на почвената ерозия и съвременна техника за прибиране на продукцията. Присъстващите имаха възможност да видят иновативни технологии за преработката на орехи в новоизграден цех, проектиран и оборудван с техника на „AMB ROUSSET” – Франция. Общата площ на цеха за преработка на орехи и орехови ядки е 2246 кв.м., от които само складовото помещение е с площ 500 кв.м. То разполага с климатична система и хладилна камера за съхранение.
Заместник-министърът на земеделието и храните Таня Георгиева, поздрави семейство Караджови и отбеляза, че стопаните с голяма прецизност са реализирали цялата идея – от стартирането на избор на терен за градината, през избора на сорт орехи, прецизното напояване, правилното хранене, до автоматизираното прибиране на реколтата, почистване, съхранение, както и цялостния процес на мониторинг и управление на процесите в стопанството. „Вашата дейност е добър пример за популяризиране достиженията на българските земеделски предприемачи”, каза заместник-министър Георгиева. Тя подчерта, че Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. е основен двигател за подпомагане възраждането на малките населени места и дава възможност на фермерите да диверсифицират своето производство, да добавят стойност, чрез производство на висококачествени продукти и биохрани.
В края на събитието собственикът на фирмата Александър Караджов благодари на всички, които отблизо се запознаха с биологичното производство на орехи, съчетаващо уникален процес за отглеждане и иновативни технологии за преработка, като посочи, че те са първенци на съвременен цех, който е оборудван с френски машини и техника, но във Франция такъв цех, който да обхваща всички необходими операции все още няма. По думите му инвестиция от този характер е от изключителна важност при производството на биологични продукти, тъй като за спазването на всички норми и изисквания при сертификацията е необходимо да бъде подсигурена независимост на процесите и ясна проследяемост на пътя на суровината до нейното пакетиране.

Локализацията на фирмата в близост до Стопанска академия „Д. А. Ценов” е много добра възможност за реализирането на посещения в реална работна среда от студентите и осъществяването на съвместни инициативи между наука-бизнес-практика. В тази връзка катедра „Аграрна икономика” инициира сключването на меморандум за сътрудничество със „Сортови семена Елит 2001” ЕООД и договорът бе подписан от ръководителя на катедрата – проф. д-р Марина Николова и управителя Иван Караджов.

Видео кадри от презентация „Затворен цикъл на производство – био орехи” вижте ТУК, ТУК и ТУК: