Преференциален достъп до online Сертификационни курсове на Световната митническа организация


Световната митническа организация (WCO) е създадена през 1952 г. като междуправителствен орган, чиято мисия е да повишава ефективността и ефикасността на митническите администрации на своите страни-членки. Днес WCO представлява 182 държави по света, които покриват 98% от световната търговия. Като глобален център на политиките в митническата дейност, WCO е единствената международна организация с компетенции в областта на митническия контрол и с право нарича себе си „гласът на международната митническа общност“.
Към момента WCO е разработила 23 курса за електронно обучение, които обхващат повече от 500 часа важни въпроси от митническата теория и практика. Целта им е повишаване квалификацията на служителите на компаниите, на студентите от университетите и на всеки настоящ и бъдещ професионалист в областта на международната търговия.

Стопанска академия „Димитър А. Ценов“, Свищов в партньорство със Световната митническа организация предлага на своите студенти достъп при преференциални условия до следните онлайн сертификационни курсове:

Customs Valuation – Митническа стойност
Rules of Origin – Правила за произход

Курс

Редовна цена

За студенти на Стопанска академия

Customs Valuation – Митническа стойност

€350.00

-65%

Rules of Origin – Правила за произход

€500.00

 

€850.00

€298.00

 

Customs Valuation - Course 1 - Valuation concepts and transaction value

Митническата стойност представлява основата за изчисляване на митата и данъците. Липсата на познания в тази област често води до подаването на декларации с неправилни митнически стойности поради неотчитане на всички елементи, необходими за тяхното определяне. Курсът представя методологията за оценяване на обмитяваните стоки, предвидена в Споразумението за митническата стойност (Customs Valuation Agreement) на СТО и обхваща разпоредби относно правилата за нейното определяне, задълженията и правата на митниците и на икономическите оператори и др.
Необходимо време за завършване на курса: около 5 часа.

Rules of Origin

В курса се разглеждат Правилата за произход на стоките от митническа гледна точка и възможностите за по-добро прилагане на процедурите за произход. Дава се приоритет на практически теми, които ще помогнат на специалистите от международната търговия да разберат и прилагат правилата, съдържащи се в споразуменията за свободна търговия или Общата система за преференции (GSP). Курсът ще помогне на всички желаещи да разберат как да тълкуват и прилагат различните правила за произход в техния търговски контекст.
Необходимо време за завършване на курса: около 5 часа.                         

Курсовете са достъпни онлайн за период от 1 година след потвърждаване на регистрацията от страна на Capacity Building Directorate, WCO.

Вземете своите сертификати от
World Customs Organization и бъдете част от международно признатите специалисти в областта на митническия контрол!

 

 

Записване за курсовете:
Стопанска академия "Д. А. Ценов“
Център за професионално обучение
cpo@uni-svishtov.bg
тел. 0882/552 507 – Свищов
тел. 0885/233 624 – София
тел. 0889/597 554 – Стара Загора

За повече информация:
доц. д-р Момчил Антов
m.antov@uni-svishtov.bg
тел. 0882/504 595