Представяне на проект № 2018-1-BG01-KA202-047867На 24 февруари 2020 г. в Центъра за професионално обучение гр. Свищов пред учители и ученици от Свищовската професионална гимназия "Алеко Константинов" гр. Свищов и в присъствието на хоноровани преподаватели към ЦПО, бе представен проектът на Стопанска академия "Д. А. Ценов" 2018-1-BG01-KA202-047867 "ECVET based further VET training to support the enhancement of entrepreneurship skills of young people and micro-SMEs via management accounting".


Инициативата е част от стратегията за дисеминация на проекта и има за цел популяризиране на проектните дейности сред учители и ученици от гимназиален етап, изучаващи учебни дисциплини по предприемачество и счетоводство. Ръководителят на проекта – доц. д-р Христо Сирашки представи проектната идея, проектните дейности и очакваните резултати. Повод за дискусия между ръководителя на проекта и директора на Свищовската професионална гимназия (член на Консултативния съвет към проекта) бяха предстоящите бета тестове на курса по Управленско счетоводство и мобилното приложение, от което се очаква да се възползват както целевите групи, така и широк кръг заинтересовани лица, в т.ч. учители и ученици по общозадължителна, отраслова и специфична подготовка от гимназиален етап.