Представители на Свищовската академия бяха гости на 25-годишнината на БАДДПО

Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО) отпразнува своя 25-годишен юбилей. Събитието се проведе на 13.09.2022 в зала „Триадица” на Гранд хотел София. Гости на тържеството бяха зам.-ректорът на Стопанска академия „Д. А. Ценов” доц. д-р Румен Ерусалимов и ръководителят на катедра „Застраховане и социално дело” доц. д-р Венцислав Василев.

Доц. Ерусалимов връчи на председателя на УС на БАДДПО Евелина Милтенова поздравителен адрес от името на ректора на Свищовското висше училище проф. д-р Марияна Божинова и заяви, че в лицето на СА „Д. А. Ценов” дружествата за допълнително пенсионно осигуряване имат надежден партньор при изграждането и подобряването на осигурителната култура на гражданите и подготовката на квалифицирани кадри за пенсионноосигурителния бизнес.

Гости на събитието бяха зам. министър-председателят по социални политики и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров, управителят на НОИ Ивайло Иванов, заместник-председателите на КФН Диана Йорданова и Владимир Савов, както и много други представители на централната изпълнителна власт, държавни институции и пенсионноосигурителните дружества. Те отправиха своите поздравления и пожелания към юбилярите, които към настоящия момент са сред най-големите институционални инвеститори в България и управляват пенсионни фондове в размер на близо 20 милиарда лева.


След официалната част и разрязването на празничната торта, доц. Ерусалимов и г-жа Милтенова обсъдиха дългогодишното сътрудничество между Стопанската академия и БАДДПО. Бяха набелязани конкретни цели и перспективи за бъдещото развитие на партньорските взаимоотношения на тези две важни за страната институции.