Представители на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ участваха в уъркшоп в Университета в Сегед, Унгария

Проф. д-р Маргарита Богданова, Гл.ас. д-р Анелия Панева и Изследовател д-р Александрина Александрова от Стопанска академия „Д. А. Ценов“- Свищов участваха в уъркшоп, организиран в рамките на изпълнението на проект „Централноевропейска мрежа за устойчива и иновативна икономика“. Участници от 6 партньорски университети присъстваха на събитието, което се проведе в Университета в Сегед, Унгария от 8 ноември до 10 ноември 2021 г. Преподаватели от Познанския университет по икономика и бизнес в Полша проведоха обучението, посветено на внедряването на Storytelling и Movie education в обучителния процес. В рамките на уъркшопа се обсъдиха и задачи, свързани с вече публикуваните електронни книги (http://cenetsie.ue.poznan.pl/educational-materials/) – резултат от изпълнение на проектните дейности. Дискутираха се и планове за бъдещи съвместни инициативи и научни изследвания.

По време на събитието се проведоха и работни посещения в лаборатории към Инженерния факултет на Сегедския университет и студиото на Egyetem TV. Участниците в уъркшопа усвоиха ключови знания за работа със софтуера da Vinci и неговото приложение за създаване на филмово образователно съдържание. Събитието приключи с обсъждане на регламента на планираното в рамките на проекта студентско състезание. Неговата цел е да насърчи студенти и докторанти от всички партньорски университети да създадат кратък филм на тема: Устойчиво развитие/Устойчивост/Иновации. Конкурсът ще започне на 1 януари 2022 г., а крайният срок за изпращане на материалите е 30 май 2022 г. Повече информация за предстоящия конкурс ще бъде публикувана на сайта на проекта.